Op 26 november 2004 is het achttien jaar geleden dat de grote Arubaanse politicus en leider G.F. (Betico) Croes is overleden.

Betico Croes werd op 25 januari 1938 geboren te Aruba en ging na zijn voortgezet onderwijs op Aruba naar Nederland om een studie te volgen aan de Pedagogische Academie te Hilversum. Terug op Aruba ging hij les geven aan het St. Josef College en het Antonius College te Santa Cruz.

Sedert 1967 begon Betico Croes met zijn politieke loopbaan. In 1971 richtte hij de "Movimiento Electoral di Pueblo" (MEP) op. Sinds de oprichting tot aan zijn overlijden is Betico Croes voorzitter en partijleider van de MEP geweest.

Betico Croes heeft zitting genomen in diverse Koninkrijkscommissies zoals de commissie ter voorbereiding van de onafhankelijkheid van Suriname. Betico Croes maakte ook deel uit van de Koninkrijkscommissie die in 1978 geïnstalleerd was en als doel had de voorbereidingen voor de Status Aparte van Aruba en de samenwerking tot stand te brengen tussen Aruba en de overige eilanden van de Antillen.

Hij was leider van diverse Arubaanse delegaties die naar Nederland kwamen om te praten over uittreden van Aruba uit het Antilliaans staatsverband. Betico Croes was leider van de Arubaanse delegatie gedurende de "Ronde Tafel Conferentie" in februari 1981 en in maart 1983 waarbij Aruba de Status Aparte verkreeg in 1986.

Betico was de voorvechter voor de Arubaanse Vlag en het Volkslied. ("Aruba Dushi Tera")

Ter ere van zijn nagedachtenis heeft de Gevolmachtigde Minister van Aruba mw. A.A. Tromp-Yarzagaray tesamen met het Arubahuis een herdenkingsdienst gehouden in de "Heilige Martelaren van Gorcum" kerk te Den Haag. Deze dienst werd gehouden op vrijdag 26 november 2004 om 12:00 door pastoor Goes, die ook pastoor was op Santa Cruz en Betico Croes persoonlijk heeft gekend. De muziekale bijdrage werd geleverd door het koor "Heaven Touch"

Na de dienst was er de gelegenheid om een kopje koffie te nuttigen bij het Arubahuis alwaar ook door de Gevolmachtige Minister mw. A.A. Tromp-Yarzagaray, Sidney Kock en Maikito Croes kransen werden gelegd bij het borstbeeld van Betico Croes. (Bronvermelding tekst Arubahuis)

Arubadag Website was aanwezig en stelt u dmv enkele fotos de kans om een impressie te krijgen van die dag.


002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg

010.jpg

011.jpg

012.jpg

013.jpg

014.jpg

015.jpg

016.jpg

017.jpg

018.jpg

019.jpg

020.jpg

021.jpg

022.jpg

023.jpg

024.jpg

025.jpg

026.jpg

027.jpg

028.jpg

029.jpg

001.jpg
Terug naar Arubadag